Clips voor Vrijheid animatieworkshops op school!

Hoe ervaren jongeren vrijheid? Wat betekent ‘vrij zijn’ eigenlijk? En hoe zit dat in andere landen? Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de workshops Clips voor Vrijheid. Op 5 mei zijn de beste clips door heel Nederland te zien op bevrijdingsfestivals. Zo worden jongeren zich ervan bewust dat hun stem telt!

Clips voor Vrijheid daagt jongeren uit om creatief en oplossingsgericht over Vrijheid na te denken en hun ideeën te verbeelden in een animatieclip.

Lesprogramma

Het Clips voor Vrijheid lesprogramma bestaat uit een inhoudelijke voorbereidende les en een animatieworkshop van 3 uur. In de voorbereidende les verkennen jongeren vanuit hun eigen belevingswereld verschillende onderwerpen, zoals vrijheidsbeleving en wettelijke grenzen aan vrijheid. Leerlingen worden zich bewust van de waarde van hun persoonlijke vrijheid en de vrijheid van de mensen om hen heen. Ze ontdekken dat deze vrijheid niet vanzelfsprekend is en rechten en plichten met zich meebrengt. Tijdens de animatieworkshop verwerken jongeren hun opgedane kennis en eigen ideeën in een clip. De Clips voor Vrijheid lesmethode is geschikt voor alle leerjaren van VMBO tot Atheneum.

In 2010 is Clips voor Vrijheid genomineerd voor een IPON Award in de categorie ‘beste innovatieve softwareproduct voor het voortgezet onderwijs’.

Wedstrijd

Meedoen aan Clips voor Vrijheid betekent automatisch meedoen aan de landelijke clipwedstrijd. Een professionele jury nomineert per provincie de beste clips die door heel Nederland vertoond worden op de Nationale Bevrijdingsfestivals. 

Info

Meer weten over Clips voor Vrijheid en de mogelijkheden voor uw school? Download hier de hand-out met daarin de uitgebreide informatie over het project. Of neem contact met ons op via info@holy.nl of 020-7163770.

Stichting HOLY Animatie

Clips voor Vrijheid is een initiatief van HOLY Animatie. HOLY stimuleert creativiteit en bewustwording onder jongeren door het geven van animatieworkshops over maatschappelijke thema’s als vrijheid, duurzaamheid en eerlijk eten. Kijk op www.holy.nl voor verschillende mogelijkheden rondom thema’s, workshops of partnerships.

Free speech

Gayclip-gelijk

“Het maken van Clips voor Vrijheid zou vast opgenomen moeten worden in het (maatschappelijk) curriculum van elke scholier. Bewustwording, bewustzijn van vrijheid en het recht op vrijheid zijn essentieel voor de kwaliteit van ons bestaan”
Jurylid Louis Hilgers over Clips voor Vrijheid