Blog

Op het blog van Clips voor Vrijheid houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom het project en lees en zie je wat anderen bezighoudt. Denk jij een leuk blog item voor ons te hebben? Mail naar info@holy.nl

Nieuw: Clips voor Tolerantie

Clips voor Tolerantie is een inspirerend nieuw HOLY lesprogramma in het verlengde van de Clips voor Vrijheid animatieworkshops. Jongeren worden tijdens Clips voor Tolerantie uitgedaagd om vanuit hun eigen belevingswereld met elkaar in gesprek te gaan over wat tolerantie eigenlijk is en in hoeverre zij zelf tolerant kunnen en willen zijn. De gespreksonderwerpen worden daarbij zo breed mogelijk verkend.

Clips voor Tolerantie workshops bestaan uit een voorbereidende les en een animatieles. Deze workshops kunnen zelfstandig gegeven worden, en kunnen ook worden gebruikt als verdiepingsmodule voor het bestaande Clips voor Vrijheid lesmateriaal.

Sinds de pilot december 2011 werkten al drie scholen met het materiaal. Dat leverde interessante clips op en boeiende gesprekken in de klas. Leraren ervoeren het Clips voor Tolerantie lesmateriaal als 'heel aansprekend'. 'Het is duidelijk te merken dat leerlingen vanuit hun eigen ervaringen zelf veel onderwerpen hebben om te bespreken', aldus een docente van het Sint Monfort College in Rotterdam.

Voor scholen met een HOLY Partnership wordt het Clips voor Tolerantie lesmateriaal binnenkort online vrijgegeven op de Clips voor Vrijheid docentenwebsite. Partnerscholen kunnen zo gemakkelijk zelf aan de slag!

Geïnteresseerd in het boeken van een Clips voor Tolerantie workshop bij u op school? Neem dan contact met ons op via: 020-7163770 of mail naar info@holy.nl.

Clips voor Tolerantie is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kerk en Wereld.

Meer

Later Eerder